Mi az alkalmazott csoportdinamikai módszer?

https://www.gadgetking.com/2023/12/20/kqc0n2nw6y A csoportdinamikai tréning a szociális kompetenciák begyakorlásának egyik módszere. Több mint ötven éve annak, hogy Kurt Lewin szociálpszichológus és tanítványai nyomán kialakult ez a módszertanilag és tudományosan megalapozott tanulási út felnőttek számára, amely által az egyén szociális szemlélete, viselkedésmódja és csoportkompetenciája fejlődik.

A csoportdinamikus tanulás a tapasztalatok, a reflektálás, a változtatás összekapcsolásán, és ezek együttes alkalmazásán alapul. A munka elsődlegesen a tréningcsoport „itt és most”-jában történik.

https://www.omnomnomad.com/2023/12/20/gw1cfd7mf

https://www.c4trio.com/pl52ufaqggh A tréningcsoport arra ad lehetőséget a résztvevőknek, hogy a saját tudatos és tudattalan észlelési mintáikra, viselkedésmódjukra reflektáljanak és ezeket megosszák másokkal. A csoport védelmet és támogatást biztosít ahhoz, hogy új viselkedésmódokat lehessen kipróbálni. Egyúttal a résztvevők a tréningcsoportban megélhetik, megvizsgálhatják és megérthetik, hogy miként bontakozik ki a csoportban az erők játéka, a dinamika.

A csoportdinamikai tréning tanulási folyamata két szinten történik:

 • Az önmegtapasztalás szintjén (Ki vagyok én a csoportban? Hogyan hatok? Hogyan befolyásolom a csoportot és a többieket és hogyan befolyásolnak ők engem?…)
 • A csoport szintjén (Hogyan alakulnak csoportok? Hogyan válnak csoportok munkaképessé? Milyen feladatai vannak a tagoknak és a vezetőknek? …)

Tramadol Online Mexico A tréning központi módszere a Feedback különböző formái és a csoportfolyamat analízise.

A résztvevők különböző nagyságú és formájú csoportokban dolgoznak:

https://www.trespeons.com/2023/12/20/0y0wetvv0g A tréningcsoportok (csoport, mely a tréner kíséretével önmagát, folyamatait és a kölcsönös interakciókat kutatja és változtatja)

 • Plénum (két tréningcsoport együtt dolgozik a trénerek kíséretével)
 • Tanulócsoportok (háromszemélyes-csoport)
 • Munkacsoportok (téma centrikus)
 • Rövid előadások a tréning témájával kapcsolatban és eszmecsere

A csoportdinamikai módszerű tréningeken az alábbi készségei fejlődnek:

 • megfelelő kifejezőképesség
 • szerepflexibilitás
 • érzelmi stabilitás és terhelhetőség (konfliktuskezelés)
 • önmagunk és mások reális és differenciált észlelése
 • spontaneitás és kreativitás