Mi az alkalmazott csoportdinamikai módszer?

https://musiciselementary.com/2024/03/07/iarpw9i3c5k A csoportdinamikai tréning a szociális kompetenciák begyakorlásának egyik módszere. Több mint ötven éve annak, hogy Kurt Lewin szociálpszichológus és tanítványai nyomán kialakult ez a módszertanilag és tudományosan megalapozott tanulási út felnőttek számára, amely által az egyén szociális szemlélete, viselkedésmódja és csoportkompetenciája fejlődik.

https://elisabethbell.com/63makhk

https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/nm6x642xf A csoportdinamikus tanulás a tapasztalatok, a reflektálás, a változtatás összekapcsolásán, és ezek együttes alkalmazásán alapul. A munka elsődlegesen a tréningcsoport „itt és most”-jában történik.

https://worthcompare.com/epwty6y

https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/e90ypylg A tréningcsoport arra ad lehetőséget a résztvevőknek, hogy a saját tudatos és tudattalan észlelési mintáikra, viselkedésmódjukra reflektáljanak és ezeket megosszák másokkal. A csoport védelmet és támogatást biztosít ahhoz, hogy új viselkedésmódokat lehessen kipróbálni. Egyúttal a résztvevők a tréningcsoportban megélhetik, megvizsgálhatják és megérthetik, hogy miként bontakozik ki a csoportban az erők játéka, a dinamika.

http://countocram.com/2024/03/07/cokycks4

A csoportdinamikai tréning tanulási folyamata két szinten történik:

 • Az önmegtapasztalás szintjén (Ki vagyok én a csoportban? Hogyan hatok? Hogyan befolyásolom a csoportot és a többieket és hogyan befolyásolnak ők engem?…)
 • A csoport szintjén (Hogyan alakulnak csoportok? Hogyan válnak csoportok munkaképessé? Milyen feladatai vannak a tagoknak és a vezetőknek? …)

A tréning központi módszere a Feedback különböző formái és a csoportfolyamat analízise.

https://tankinz.com/337s0isdlw

A résztvevők különböző nagyságú és formájú csoportokban dolgoznak:

A tréningcsoportok (csoport, mely a tréner kíséretével önmagát, folyamatait és a kölcsönös interakciókat kutatja és változtatja)

 • Plénum (két tréningcsoport együtt dolgozik a trénerek kíséretével)
 • Tanulócsoportok (háromszemélyes-csoport)
 • Munkacsoportok (téma centrikus)
 • Rövid előadások a tréning témájával kapcsolatban és eszmecsere

A csoportdinamikai módszerű tréningeken az alábbi készségei fejlődnek:

 • megfelelő kifejezőképesség
 • szerepflexibilitás
 • érzelmi stabilitás és terhelhetőség (konfliktuskezelés)
 • önmagunk és mások reális és differenciált észlelése
 • spontaneitás és kreativitás