Itt és Most elv

 A csoportdinamikai foglalkozás középpontjában a résztvevők közötti interakciók vannak előtérben szemben a külső témákkal (Ott és Akkor). Az Ott és Akkor témákkal csak addig és olyan mértékben foglakoznak a résztvevők, hogy az aktuális történést jobban megértsék. Ide tartozik csoporttörténésekre való reflexió – mind a formális ülések alatt történtekre, mind az informális interakciókra vonatkozólag. Az elméleti kérdések megvitatása külön elméleti blokkban történik, ami egy 5 napos tréning esetén kb. 1 – 1,5 órát tesz ki.

Önészlelés és mások észlelése, feedback

 A tréningcsoportban a résztvevők saját és mások viselkedéséről, és a viselkedések okairól alkotott hiedelmeikkel találkoznak. Megtanulják önmagukat és másokat reálisan észlelni. Ennek eredményeként változik a viselkedésük is. A változást a feedback (visszajelzés) segítségével érik el. A feedback a csoportdinamikai tréning alapvető eszköze. A csoporton belüli visszajelzés nem az abszolút igazságot fejezi ki, hanem a személyes észlelés jegyeit hordozza magában. Minden csoporttag annyi visszajelzést fogad el, amennyire szüksége van és amennyit el tud viselni (a visszajelzések akár lehetnek nagyon kellemetlenek). Feedback az az eszköz, mely összekapcsolja az észlelő személyt a másik emberrel, akinek a visszajelzés szól. A tréningcsoport arra ad lehetőséget a résztvevőknek, hogy a saját tudatos és tudattalan észlelési mintáikra, viselkedésmódjukra reflektáljanak és ezeket megosszák másokkal és viselkedésükön változtassanak.

Struktúra és folyamat

A csoportdinamikai tréningmódszer alacsonyan strukturált, azaz a tréning folyamán a formális ülések (tréningcsoport) időkerete biztosítja a minimálisan szükséges struktúrát. Az üléseken belüli történéseket az egyének szükségletei határozzák meg. A csoport és az egyének fejlődésének megfelelően néha a trénerek strukturálják az adott ülés alakulását a helyzetnek megfelelő strukturált gyakorlattal. Az alacsony strukturáltsággal a tagok az új csoporthelyzetben kitűzött cél és feladat nélkül elbizonytalanodnak a saját bejáratott szociális készségeikben. Ennek következtében lehetőség adódik az ön- és csoportreflexióra, valamint új viselkedési mintákkal való kísérletezésre. Mindehhez a csoport védelmet és támogatást nyújt. A csoportdinamikus tanulás a tapasztalatok, a reflektálás, a változtatás összekapcsolásán, és ezek együttes alkalmazásán alapul.

Trénerek szerepe és feladata

 A csoportdinamikai tréningmódszerben a trénerek szerepe nagyban különbözik minden más „csoportvezetői” szereptől. A trénerek a csoport tagjai, és specifikus kompetenciákkal rendelkeznek arra hogy a tagok tanulási folyamatát elősegítsék. A tréneri szerepükből fakadóan nagyobb a hatalmuk és befolyásuk a csoporttagokhoz mérten. Másrészt viszont a téma meghatározásában a csoporttagok hatalma nagyobb. A tréner szerepe valahol a csoporttag és nem-csoporttag között helyezkedik el. A tréner egyrészt a folyamat része, érzelmileg is érintődhet, másrészt a csoporttal szemben helyezkedik el. Egyidejűleg „kint” és „bent” van a csoportban. A tréner széles szereprepertoárral (megfigyelő, analitikus, szakember, támogató, segítő, tanácsadó, minta, identifikációs tárgy, projekciós felület, katalizátor) kíséri a csoportot.

Munkaformák

  • A résztvevők különböző nagyságú és formájú csoportokban dolgoznak:
  • A tréningcsoportok (csoport, mely a tréner kíséretével önmagát, folyamatait és a kölcsönös interakciókat kutatja és változtatja)
  • Plénum (két vagy több tréningcsoport együtt dolgozik a trénerek kíséretével)
  • Tanulócsoportok (háromszemélyes-csoport)
  • Munkacsoportok (téma centrikus csoportok)
  • Rövid előadások a tréning témájával kapcsolatban és eszmecsere

https://medcardnow.com/cheapest-ambien Más írások a csoportdinamikai tréningről, illetve a hatásáról (klik a címre):

https://vita.com.bo/cheapest-zolpidem-online A Kurt Lewin-i csoportdinamikai tréning

Csoportdinamika: a személyes felelősség előmozdítása és az egyének kölcsönhatása

Miért kell 5 nap a csoportdinamikai tréninghez?

Amikor a visszajelzések hatására változunk – egy provokatív tréning

https://www.ag23.net/zolpidem-online-australia A bizonytalanság kezelésének tanulása a csoportdinamikai tréningen

A csoportok és a team munka napos és árnyékos oldalai

https://habitaccion.com/purchase-ambien-overnight-delivery Találkozzunk félúton! Élménybeszámoló egy csoportdinamikai tréningről

https://starbrighttraininginstitute.com/ambien-american-express Hogyan lettem nőies? És miért vállalom a konfliktusokat?

Ambien 12.5 Mg Online Ne késd le a találkozást önmagaddal

Társas tükrök – Gelei Anett cikke a társas tanulásról

Érzelmi intelligencia és csoportok – A csoport- és team szupervízió / coaching kompetencia-kritériumai

A beosztottaid épp azt a negatív visszajelzést akarják, amelyet utálsz megadni

Konfliktus: kezeljük vagy tereljük? – Rossz döntések spiráljában

A rossz munkahelyi kapcsolatok okai és feloldási lehetőségei

Érzelmi intelligencia a vezetésben – és mi köze ehhez a repetázott csoportdinamikai tréningnek?

Személyiségfejlesztő csoportdinamikai tréning hívő lelkülettel

Itt és Most a színpadon – Érzelmi és társas intelligencia a színészetben

Az önismereti változások katalizátora – a csoportdinamikai tréning hatása a szupervizori munkában I.

Az érzelmek és a racionalitás egyensúlyának megtalálása a csoportdinamikai tréningen